Zorgpaden Depressie, Angst en Alcohol voor huisartsenzorg en BGGZ vernieuwd

10 december 2014

De zorgpaden voor veel voorkomende psychische problemen (angst, depressie, problematisch alcoholgebruik) in de huisartsenpraktijk en de generalistische basis GGZ (BGGZ) zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe regelgeving.

De zorgpaden – een uitgave van het ROS-netwerk en het Trimbos-instituut – geven bouwstenen voor goede zorg door huisarts, POH-GGZ en psychologen en zijn gebaseerd op de bestaande evidentie. Zorggroepen of samenwerkingsverbanden kunnen de zorgpaden gebruiken en hiermee de vertaalslag naar hun lokale praktijken maken. De manier waarop het lokale zorgpad wordt ingericht is afhankelijk zijn van diverse factoren, zoals de visie van huisartsen op hun rol in GGZ-zorg, de competenties van de POH-GGZ, de aanwezigheid van een ondersteunende management infrastructuur, het innovatief vermogen van de zorggroep, het inkoopbeleid van de plaatselijke zorgverzekeraar, en de relatie met psychologen en de gespecialiseerde zorg.

De teksten met een beschrijving van de verschillende zorgpaden per aandoening en een schema waarin de verschillende interventies als bouwstenen zijn geïntegreerd, kunnen als pdf gedownload worden op de website www.eerstelijnsggz.nl

Ga terug naar nieuwsoverzicht