Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

19 juni 2017

Het budget voor huisartsenzorg mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hierover vorige week een zorgakkoord gesloten met minister Schippers van VWS. Een andere belangrijke uitkomst is dat het budget met 2,5 procent groeit en dat er geïnvesteerd kan worden in knelpunten, zoals de zorg voor langer thuiswonende ouderen en meer tijd voor de patiënt. Er wordt daarnaast 75 miljoen euro extra vrijgemaakt uit het ziekenhuisbudget voor substitutie.
Het akkoord gaat over de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de eerste lijn, zoals voor diabetes en COPD en sluit aan op het eerdere akkoord voor 2014 -2017 waarin ook een groei van 2,5% was afgesproken. In 2018 komt het beschikbare budget daarmee op ongeveer 3,5 miljard.

Meer tijd voor de patiënt

De 2,5% groeiruimte kan gebruikt worden voor meer tijd voor de patiënt. In het bijzonder voor kwetsbare ouderen, zorg in achterstandswijken, avond-, nacht- en weekendzorg en voor de organisatie van samenwerking en infrastructuur voor samenwerking in de eerste lijn. Zo is er bijvoorbeeld geld voor het vergoeden van een praktijkmanager.

Afrekenen op daadwerkelijk voorschrijfgedrag
Ook doelmatiger voorschrijven wordt eerlijker beloond. De huidige werkwijze bij doelmatig voorschrijven is huisartsen al langer een doorn in het oog. Daarom is afgesproken dat huisartsen vanaf 2018 anders beloond worden voor doelmatig voorschrijven: er wordt afgerekend op het daadwerkelijk voorschrijfgedrag in plaats van wat er door de apotheek wordt afgeleverd.

Vooraf geld vrijgemaakt voor substitutie
Bovenop de 2,5% groeiruimte is volgend jaar 75 miljoen extra beschikbaar voor de eerstelijnszorg om zorg die nu nog in het ziekenhuis wordt geleverd over te nemen.
 Voor het eerst wordt er vooraf geld vrijgemaakt voor substitutieafspraken. Waar voorheen geld pas achteraf werd overgeheveld, kunnen huisartsen en specialisten nu samen afspraken maken om zorg over te hevelen van de tweede naar de eerste lijn. En daar op voorhand geld voor krijgen. Afgesproken is wel dat er voor eind 2017 contractuele afspraken moeten liggen.

LHV: afspraken zorgen voor verlichting
De nieuwe afspraken moeten voor verlichting zorgen, zegt Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV. Ze noemt 2018 vanwege de politieke situatie een overgangsjaar, maar er is geen tijd op stil te zitten.
Kwaliteit van zorg
Behalve financiële afspraken zijn inhoudelijke afspraken gemaakt die de zorg verder verbeteren. Deze afspraken zien toe op de zorg aan kwetsbare ouderen, zorg op de juiste plek, eerstelijnsverblijf, samenwerking met gemeenten, doelmatig voorschrijven van medicijnen en de mogelijkheid voor zorgverleners om actief gebruik te maken van ehealth.

 

Dit artikel is met toestemming overgenomen van ZorgenZ.

Ga terug naar nieuwsoverzicht