Zorg voor inspiratie!

18 februari 2016

Op 25 januari ontmoetten ongeveer150 deelnemers elkaar op de inspiratieavond van ROS Friesland. Mensen uit het brede veld van zorg en welzijn. Zij hadden een ding gemeen: directe of indirecte betrokkenheid bij preventie, zorg en ondersteuning van mensen in Friesland.

Gezamenlijk werd geluisterd naar Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn en co- auteur van het boek “verdraaide organisaties”. Hij nam ons mee op een reis door de tijd en de veranderingen in het verwachtingspatroon van consumenten en patiënten.

De verschillen in de belevingswereld van zorgaanbieders, beleidsmakers, kwaliteitscontroleurs en directie passeerden de revue. Hij verklaarde de hang naar protocollen en kwaliteitskaders en schetste de verandering die momenteel plaatsvindt om zaken anders te gaan inrichten. “Gum ook eens een paar regels of richtlijnen uit was zijn advies”.

Hierbij refereerde hij aan een model waarbij richtlijnen en protocollen passen bij zorg, die voor velen aan de orde is en vaak voor komt. Zaken die voor patiënten eenmalig gebeuren en per individu erg verschillend zijn moet je ook als zodanig behandelen. Dit geldt zeker voor zorg rond het stervensproces.

De boodschap die hij gaf aan mensen die niet direct in het primaire proces werken: kijk goed waar je toegevoegde waarde voor de toekomst ligt: ontwikkelingen in ICT en andere inrichting van zorg en ondersteuning zal kwaliteitsafdelingen, managementlagen en de manier van besturen wezenlijk veranderen.

Na zijn betoog was het de beurt aan de zaal om geïnspireerd door Marius het model toe te passen op de eigen werksituatie. Praktijksituaties werden plenair aan Marius Buiting voorgelegd en verdere uitgediept. Na afloop spraken we na onder het genot van een hapje en drankje.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht