Zinnige en zuinige zorg door substitutie van zorg in Friesland

15 augustus 2016

De Friese huisartsen, vertegenwoordigd door de LHV Huisartsenkring Friesland zijn met De Friesland Zorgverzekeraar in 2014 een tweejarig project gestart om meer substitutie van de tweede naar de eerste lijn te realiseren. De uitvoering van het project lag bij Dokterszorg Friesland. De projectfase is op 1 juli jl., afgesloten en de eerste resultaten zijn bekend.

Laagcomplexe zorg verplaatsen naar eerste lijn in belang van de patiënt
Doel van het project was het aanbieden van laag complexe zorg uit het ziekenhuis in de nabijheid van de patiënt. In dit geval in de huisartsenpraktijk of in een anderhalvelijnscentrum. Dit met behoud van de kwaliteit die in het ziekenhuis geleverd wordt. 

Het doel is bereikt door:

  • Ontwikkeling van een aantal zorgprestaties
  • Vaststellen  werkwijze voor zorg die verplaatst kan worden vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn
  • Start van samenwerking tusseneerste en tweede lijn rondom dit thema
  • Het ontwikkelen van een regionale structuur, i.c. de vorming van de regioteams
  • Ontwikkelen format waarmee patiënttevredenheid kan worden gemeten (samen met t Zorgbelang Fryslân en ZorgfocuZ)

In elke regio een regioteam

Regionaal draagvlak bij huisartsen, ziekenhuizen en medisch specialisten voor deze nieuwe vorm van zorg is cruciaal. Hier is direct in geïnvesteerd, met de aanstelling van regiodokters.

In de loop van het project  hebben de regiodokters ondersteuning gekregen van de regioadviseurs van ROS Friesland. In elke regio is nu een regioteam werkzaam, bestaande uit de regiodokter en de regioadviseur, indien nodig aangevuld met de transmuraal coördinator en praktijkmanager(s). Dit team creëert draagvlak, ontwikkelt nieuwe vormen van zorg en is verantwoordelijk voor de implementatie daarvan.

Borging en continuering

De projectleiding heeft bij de afsluiting van  het project een adviesnota Borging resultaten project Substitutie geschreven. De initiatiefnemers gaan nu in overleg over de wijze waarop de ontwikkelde werkwijze, formats, etc. structureel ingebed kunnen worden in het Friese zorglandschap.

ROS Friesland adviseert en ondersteunt

ROS Friesland was vanaf september 2014 nauw betrokken bij de uitvoering van dit project. Catrien Schuurman, adviseur van ROS Friesland en Suzanne Bakker, projectmedewerker hebben de projectleiding ondersteund en maakten deel uit van het projectbureau. Tevens zijn de adviseurs van ROS Friesland onderdeel van de regioteams. Zij hebben een belangrijke rol in de implementatie van zorgprestaties en ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van substitutie.

Informatie
Meer informatie over dit project is op te vragen bij Suzanne Bakker, projectmedewerker ROS Friesland of bij uw regioadviseur.

Suzanne Bakker, projectmedewerker ROS Friesland:
M. 06 12701970
E. s.bakker@rosfriesland.nl

Erwin Brameijer, regioadviseur Noordwest Friesland en Leeuwarden
M. 06 21862169
E. e.brameijer@rosfriesland.nl

Tryntsje Haga, regioadviseur Noordoost Friesland
M. 06 42606604
E. t.haga@rosfriesland.nl

Marja Kuik, regioadviseur Zuidoost Friesland
M. 06 23868750
E. m.kuik@rosfriesland.nl

Jenneke Netjes, regioadviseur Zuid Friesland
M. 06 53508081
E. j.netjes@rosfriesland.nl

Catrien Schuurman, regioadviseur Zuidwest Friesland
M. 06 52510790
E. c.schuurman@rosfriesland.nl

Informatie over de werkwijze, zorgprestaties, formats etc. treft u aan op: https://www.doktersdiensten.nl/substitutie

Ga terug naar nieuwsoverzicht