Zilveren Kruis sluit prestatiecontracten geboortezorg af

21 maart 2016

Zes Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) hebben een driejarig voorkeurscontract aangeboden gekregen van Zilveren Kruis. Zij hebben laten zien goed met elkaar samen te werken en meetbaar en zichtbaar gemaakt dat de geboortezorg die ze leveren kwalitatief goed, klantgericht, veilig én doelmatig is. Daarmee behoren ze tot de koplopers van Nederland.

In het contract staan afspraken over uitkomsten van zorg en toekomstige ambities. Het gaat dan bijvoorbeeld over het verminderen van het aantal keizersneden, een gezamenlijke intake voor alle zwangeren en/of het verhogen van de klanttevredenheid.

“In Rotterdam zijn we er met 2 ziekenhuizen, 25 verloskundige praktijken en het kraamzorgconvenant in korte tijd in geslaagd om met elkaar echt over de inhoud en de kwaliteit van zorg na te denken met als resultaat een prachtig plan om de kwaliteit van zorg voor onze zwangeren op een hoger niveau te brengen” zegt Leonoor van Eerden, gynaecoloog in het Maasstadziekenhuis. Arie Franx, gynaecoloog in het WKZ Geboortecentrum van het UMC Utrecht zegt dat er veel werk van is gemaakt om het contract te krijgen. “Voor de komende drie jaar hebben we een budgetgarantie en een helder kwaliteitsplan. De afspraken zetten aan tot een echt gesprek met elkaar over hoe we kunnen leren en verbeteren. De vrijblijvendheid is voorbij. Nu moeten we op de werkvloer aan de slag.”

Meer info
Ga terug naar nieuwsoverzicht