Zilveren Kruis en ROS’en investeren in verbetering zorg

24 september 2020

Zes Regionale Ondersteuningsstructuren voor de eerste lijn (ROS’en) ontvangen voor de komende vier jaar (2021-2024) van Zilveren Kruis financiering voor het verder optimaliseren van de zorg. Het gaat hierbij om Elaa (Amsterdam en Almere), Proscoop (Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland), Raedelijn (Utrecht e.o.), ROS Friesland (Friesland), ZONH (Noord-Holland) en ZorgImpuls (Rotterdam e.o.). Volgens de directeuren van betreffende organisaties een erkenning van de toegevoegde waarde die het ROS-netwerk heeft voor samenwerking en innovatie in en om de eerstelijnszorg en een stimulans om hiermee verder te gaan.

 Waardering
“De ROS’en zijn continu bezig met verandering, vernieuwing en samenwerking. We voelen ons thuis in de turbulentie van de gezondheidszorg en hebben ons verenigd in het landelijk ROS-netwerk voor uitwisseling en daadkracht”, vertelt Philippe Sprenger, directeur-bestuurder van Raedelijn. “Zeker in de huidige tijd en het veranderende zorglandschap is dit van essentieel belang. De uitdagingen op het vlak van zorg en gezondheid zijn groot en daar kunnen de ROS’en de komende jaren een mooie rol in spelen. Enorm positief dat dit erkend wordt door Zilveren Kruis”, aldus Sprenger namens de vijf andere ROS’en.

Maatschappelijke opdracht
Het ROS-netwerk is een landelijk dekkend netwerk van vijftien Regionale Ondersteuningsstructuren. De ROS’en hebben de taak om regionaal vernieuwingen te begeleiden, de eerstelijnszorg te versterken en innovatie te stimuleren. Binnen de eerstelijn, maar ook daarbuiten. Met zorgverzekeraars, het sociale domein, de nulde lijn, tweede lijn, overheden en het bedrijfsleven en binnen het ROS-netwerk zelf. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze al mooie successen geboekt.

Voor deze maatschappelijke opdracht ontvangen ROS’en financiering van de grootste zorgverzekeraar in de regio. Voor de zes bovengenoemde ROS’en is dit Zilveren Kruis. De maatschappelijke opdracht is voor de overige ROS’en gelijk en voor de financiering worden of zijn afspraken gemaakt met de andere zorgverzekeraars.

Slagkracht en kwaliteit
Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis: “De zorg in Nederland is goed, maar er zijn een aantal uitdagingen om dat ook zo te houden. De veranderende zorgvraag en groeiende personeelstekorten verschillen per regio. Dit vraagt om nog meer regionale samenwerking en een sterke eerste lijn. Daarom vinden we het belangrijk meerjarige afspraken te maken.”

Zie ook: www.ros-netwerk.nl

[gezamenlijk persbericht Elaa (Amsterdam en Almere), Proscoop (Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland), Raedelijn (Utrecht e.o.), ROS Friesland (Friesland), ZONH (Noord-Holland) en ZorgImpuls (Rotterdam e.o.)]

Ga terug naar nieuwsoverzicht