Workshop Motivational Interviewing; ‘Niet trekken maar gidsen’

4 juni 2015

Woensdag 27 mei 2015 vond de workshop Motivational Interviewing plaats bij restaurant De Vijf Sinnen in Weidum. Omdat een overgrote meerderheid ruim voor de start (45 minuten!) van het officiële programma aanwezig was, konden de enthousiaste deelnemers alvast starten met een oefening ‘om er in te komen’.

Motiverende gespreksvoering is een methode om mensen te stimuleren hun problemen of ongezonde leefwijze aan te pakken. Veel hulpverlening is gericht op gedragsverandering van patiënten. Heel vaak lukt dit niet; we wijten dit aan ‘ongemotiveerde patiënten’ of ‘gebrek aan therapietrouw’. En hoe noemen we het als een vriend of vriendin of onze partner ons welgemeende advies niet opvolgt? Het doel van de training was in te zoomen op bovenstaande vragen en de principes van motiverende gespreksvoering te bespreken, toe te lichten en te demonstreren.

De insteek was een multidisciplinaire geaccrediteerde workshop. Het deelnemersgezelschap was dan ook divers; van ergotherapeut tot verloskundige en van psycholoog tot praktijkondersteuner. Het maximum aantal deelnemers was aanwezig.

De workshop werd gegeven door Josca Fokkema, Coach voor Medici en Hoofd Huisartsopleiding UMCG. Josca is een huisarts die plezier heeft in praten met mensen bij wie werkelijke interesse voor de patiënt voorop staat. Tevens coacht zij andere zorgverleners in het toepassen van ‘technische handigheidjes’.

Josca startte met een introductie over motiverende gespreksvoering: hoe werkt het (niet)? De basisbeginselen van motiverende gesprekvoering werden helder neergezet en verduidelijkt met relevante voorbeelden uit de praktijk. Er werd onder meer ingegaan op het onderdrukken van de reparatiereflex, de noodzakelijke grondhouding, het belang van agenderen en het onderzoeken van motivaties en ambivalenties.

Na een pauze met verrassende maaltijd werd verder ingezoomd op van toepassing van schaalvragen. Vervolgens gingen deelnemers ‘zelf’ – met acteur – aan de slag. Diverse casussen werden geschetst en nagespeeld, waarbij iedereen de gelegenheid kreeg een ‘time-out’ aan te vragen; om te vragen om verduidelijking, het doen van verbetersuggesties of juist het geven van een compliment.

Josca tipte de deelnemers, t.b.v. van de effectiviteit, om met toepassing van één aspect van motivational interviewing te starten in plaats van direct alle mogelijkheden toe te passen.

Toepassing en bevordering van zelfmanagement  bij patiënten door zorgverleners wordt vanuit landelijk beleid en adviezen veelal omschreven als speerpunt. Dit geldt ook voor ROS Friesland. Indien u belangstelling heeft zelfmanagement toe te passen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Erwin Brameijer, 06-21862169; e.brameijer@rosfriesland.nl

Ga terug naar nieuwsoverzicht