WKKGZ: Bent u er klaar voor?

13 december 2016

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft tot doel het leveren van goede zorg, openheid over-en het leren van fouten en andere incidenten in de zorg en een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. Om hieraan vorm te geven legt de wet u als zorgaanbieder een aantal (aanvullende) verplichtingen op.

Volgens deze wet bent u al verantwoordelijk voor een goed systeem voor de melding en het leren van fouten, controle op de kwaliteit van medewerkers en het vermelden van incidenten in patiëntendossiers. Per 1 januari 2017 dient u daarnaast te beschikken over een klachtenregeling welke door een representatieve cliëntorganisatie en onafhankelijk klachtenfunctionaris is vastgesteld. Daarnaast draagt de wet u op u aan te sluiten bij een geschilleninstantie.

Wanneer val ik onder de Wkkgz?
De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor individuele zorgverleners, en solistisch werkende zorgverleners, zoals ZZP-ers. U valt als organisatie of individuele zorgverlener onder de wet als u handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitvoert. Jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning valt niet onder de Wkkgz.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onderstaande folders van het ministerie van VWS.

Ook diverse organisaties en beroepsgroepen in Nederland maken zicht sterk voor goede uitvoering van de weg.

O.a. Zorgbelang Fryslân heeft een ‘quickscan’ gemaakt waarmee zorgaanbieders kunnen kijken in hoeverre zij voorbereid zijn op de Wkkgz. Ook de VVAA heeft een ‘scan’ en aanvullende informatie.

In onze eerdere nieuwsbrief hebben wij in diverse artikelen informatie gegeven over de Wkkgz, hieronder te vinden bij interessante links.

Bron: VWS, Zorgbelang Fryslân, VVAA

Ga terug naar nieuwsoverzicht