Wilt u op een andere manier zorg leveren aan uw diabetespatiënten?

7 november 2017

Wilt u ervaring op doen met groepsbijeenkomsten voor diabetespatiënten? Dan is er nu een mogelijkheid om dit onder begeleiding te doen. Een aantal vooruitstrevende huisartsenpraktijken is u al voorgegaan. Hierbij zijn verschillende vormen uitgeprobeerd. Bijvoorbeeld grotere bijeenkomsten van patiënten of consulten in een klein groepje. De reacties van de deelnemers en praktijkondersteuners waren zeer positief. ‘Deelnemers gaan elkaar bevragen over leefstijl en diabetes, dit is zoveel krachtiger als een regulier consult’ zegt een POH-S na afloop van de groepsbijeenkomst.

Welke mogelijkheden zijn er?
We gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden van groepsbijeenkomsten. ROS Friesland begeleidt het proces van voorbereiding tot en met de evaluatie en heeft diverse werkvormen en hulpmiddelen beschikbaar waar gebruik van kan worden gemaakt. Dit wordt mogelijk gemaakt door externe projectfinanciering.

Wat levert het op?
• De kennis over diabetes bij deelnemers wordt vergroot.
• De praktijkondersteuner doet laagdrempelig ervaring op met groepsbijeenkomsten.
• Deelnemers maken kennis met elkaar en wisselen uit over leefstijl en diabetes.
• Ongekend leuke bijeenkomsten voor zowel patiënten als zorgverleners waarbij men van elkaar leert.

Als u wilt weten wat u moet doen om in een aanmerking te komen, neem dan contact op met Thea Swierstra of Erwin Brameijer.

Ga terug naar nieuwsoverzicht