Werken als SCEN-arts: inspirerend en verdiepend

25 oktober 2018

Heeft u wel eens een SCEN-arts geraadpleegd? Dan weet u waarom het zo belangrijk is dat er deskundige, ervaren en onafhankelijke collega’s zijn die uw vragen over euthanasie kunnen beantwoorden. SCEN-artsen helpen de kwaliteit van de medische besluitvorming rond het levenseinde te verbeteren. Met de jaarlijkse stijging van euthanasiemeldingen neemt ook het beroep op SCEN-artsen toe.

Het is belangrijk dat er in de toekomst voldoende SCEN-artsen in onze –  maar ook uw! – regio zijn. Daarom zoekt de SCEN-groep Friesland nieuwe collega’s.

Misschien past het ook bij u om collega’s en patiënten te ondersteunen bij de indringende vragen aan het eind van iemands leven. SCEN-werkzaamheden stellen u als huisarts in staat om u te verdiepen in ingewikkelde, maar boeiende vragen en een collega te ondersteunen met uw expertise. Het gunt u een kijkje in de keuken: hoe werken anderen? Ook het in groepsverband bespreken van ervaringen en nieuwe inzichten met SCEN-collega’s is inspirerend.

Meer informatie en contact

  • Wilt u meer weten? SCEN-artsen in uw regio vertellen u graag over hun werkzaamheden en beantwoorden uw vragen.
    IJsbrand Sorgedrager, ycgsor@home.nl
  • Ook kunt u contact opnemen met Raymond Sanders, districtscoördinator SCEN bij de KNMG; hij kan u alles vertellen over de SCEN-opleiding: (088) 440 42 29 (ma t/m do) of sanders@fed.knmg.nl.

Praktische informatie over competenties, opleiding, intervisie en vergoedingen vindt u op www.knmg.nl/werken-als-scenarts.

Ga terug naar nieuwsoverzicht