“Welzijn op Recept” door welzijn- en zorgpartners in Smallingerland

15 september 2015

Op 1 juli 2015 is in Drachten het project “Welzijn op Recept” gestart, een unieke samenwerking tussen Buurtzorg, Thuiszorg De Friese Wouden, ZuidOost Zorg/Sûnenz en de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.).

In dit project kunnen een wijkverpleegkundige of huisarts voor inwoners van 65 jaar of ouder met (dreigende) psychische klachten een recept voor ‘welzijn’ uitschrijven.

Hiermee kunnen de ontvangers van een recept in contact komen met een welzijnswerker die de cliënt coacht op weg naar ondersteuning, activiteiten en sociale contacten.

Omdat de ontvanger zelf bedenkt wat hij* wil en wat passend is voor hem, wordt ingebed in het dagelijks leven en heeft het een duurzaam effect op de kwaliteit van zijn leven.

De methode “Welzijn op Recept” wordt al op diverse plekken in het land ingezet.
In Friesland is het project van de samenwerkingspartners in Smallingerland echter het eerste.
In de landelijke versie ligt het initiatief voornamelijk bij de huisartspraktijk.
In Smallingerland is het project gestart door welzijn en een zorgorganisatie die graag meer voor elkaars klanten wilden betekenen.

Er is voor gekozen Welzijn op Recept in eerste instantie te richten op inwoners van de wijken De Bouwen en De Drait in Drachten.
De wijkverpleegkundigen uit De Bouwen en De Drait van Buurtzorg, ZuidOostZorg en de Friese Wouden werken mee en schrijven voor. Daarnaast doen huisartsenpraktijk Sûnenz, huisartsenpraktijk Eikensingel en huisartsenpraktijk van Bracht mee in het project.
Ook zij kunnen het welzijnsrecept voorschrijven.

Diverse omstandigheden kunnen aanleiding zijn voor het uitschrijven van een recept, zoals psychische klachten, eenzaamheid, slaapproblemen, niet prettig voelen in de wijk, vastlopen in hetleven, chronische lichamelijke klachten, een onveilig gevoel en lichamelijk onvoldoende verklaarde

Zodra het recept is uitgeschreven en overhandigd, is de ontvanger zelf aan zet. Hij kiest of hij met een welzijnswerker in gesprek wil en op deze manier het recept wil verzilveren. Samen met de werker verkent hij welke omstandigheden aanleiding zijn voor het ontvangen van het recept. Hij formuleert wat hij wil bereiken (doel, het concrete resultaat, welke activiteit daarvoor nodig is/daar bij past) en bedenkt samen met de welzijnswerker hoe dit gerealiseerd kan worden.
De cliënt bepaalt ook zelf of (en eventueel met wie) hij informatie wil uitwisselen.
De inzet van de werker stopt wanneer het doel van de cliënt is behaald.
Uiteraard is het recept geen verplichting, de ontvanger bepaalt zelf of hij er gebruik van maakt.

Er is inmiddels een aantal recepten voorgeschreven en verzilverd voor uiteenlopende activiteiten en voorzieningen.

In november wordt Welzijn op Recept in Smallingerland geëvalueerd, onder meer aan de hand van de aantallen uitgeschreven recepten door de deelnemende organisaties. Dan wordt ook bepaald of het project ook elders in de gemeente zal worden uitgerold.

Meer weten?

Neem contact op met projectleider Fanneke Sybesma van Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.)
f.sybesma@mosweb.nl
0512-515598 (Servicebureau van de M.O.S.)

Landelijke bronnen o.a.:

http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/zorg-en-welzijn-op-een-lijn-organisatorische-integratie-van-wijkgerichte-zorg-en-welzijn/voortgang/
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/klantcases/project/?proj=9

*Voor ‘hij/hem’ dient ook ‘zij/haar’ te worden gelezen.

Ga terug naar nieuwsoverzicht