Wat kan ROS Friesland betekenen bij de implementatie van het Integraal Zorg Akkoord?

29 november 2022

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met een groot aantal partijen in de zorg (waaronder InEen) afspraken gemaakt en met hen een Integraal Zorg Akkoord (IZA) gesloten. Doel is de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De ROS’en zijn als lid van InEen medeondertekenaar. We zien veel raakvlakken met de thema’s in het IZA waar ROS Friesland ook al aan werkt. Het ROS-netwerk heeft een notitie opgesteld waarin wordt beschreven hoe we de kennis en ervaringen in de regio’s inzetten op de thema’s:

  • Regionale samenwerking (3.2),
  • Versterking organisatie eerstelijnszorg (3.3),
  • Samenwerking sociale domein, huisartsenzorg en GGZ (3.4),
  • Gezond leven en preventie (3.5),
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals (3.6),
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling (3.7)

In de notitie Integraal Zorg Akkoord en Regionale Ondersteunings Structuren vind je een aantal voorbeelden van projecten en initiatieven die de ROS’en begeleiden.

Lees hier de notitie Integraal Zorg Akkoord en de ROS’en.

De ROS’en adviseren en begeleiden zorgaanbieders en overheden bij samenwerkingsvraagstukken op lokaal en regionaal niveau. Dit doen zij met partijen als regionale huisartsenorganisaties (RHO’s), gezondheidscentra, zorgverzekeraars, RSO’s, gemeenten, GGD’en, ziekenhuizen en landelijk met verschillende kennisinstituten, systeempartijen, uitvoeringsorganisaties en brancheverenigingen. Binnen het ROS-netwerk wordt kennis van initiatieven, best practices en aanpak actief gedeeld met als doel meer en sneller impact te kunnen maken.

Lees hier de samenvatting van het Integraal Zorg Akkoord van het ministerie van VWS.

Het ministerie van VWS heeft ook een overzichtelijke infographic gemaakt.

Contact
Wil je verder praten over één van de thema’s uit het Integraal Zorg Akkoord en onze ROS? Neem contact op met Sandra Scherstra of Sylvie de Boer.

Ga terug naar nieuwsoverzicht