Voor wie wil, is er voldoende houvast om aan de slag te gaan met POH-GGZ jeugd

13 december 2016

Op dinsdagavond 22 november 2016 kwamen zo’n zestig mensen naar Heerenveen om zich bij te laten praten over POH-GGZ jeugd. Dagvoorzitter Jenneke Netjes, adviseur bij ROS Friesland, memoreerde dat in Friesland een algemeen Kader POH-GGZ jeugd is opgesteld. Hierin hebben gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar samen met de Friese Huisartsenkring afspraken gemaakt over taken en financiering van een POH-GGZ jeugd in Friesland. Dit Kader stond deze avond centraal.

Bert Deuling met toelichting op de Basis- en plusopties

Bert Deuling deed de aftrap. Hij is voorzitter van de themagroep jeugd, onderdeel van het grotere programma SM1 (sociaal-medische eerste lijn) van gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar. In interactie met de zaal liep hij de Basis- en plusopties van het Kader langs, daarbij ook puttend uit ervaringen die in een flink aantal pilots in Leeuwarden zijn opgedaan.

POH-GGZ jeugd past binnen Toekomstvisie huisartsenzorg
Bart Maats, voorzitter van de Friese Huisartsenkring en de volgende spreker, refereerde aan de Toekomstvisie huisartsenzorg van NHG/LHV. Daarin is onder meer de ontwikkeling naar samenwerkingsverbanden en wijkgerichte zorg beschreven. De POH-GGZ jeugd past daar in. Bart is van mening dat er in het Kader een mooie balans is gevonden tussen enerzijds uniformiteit en anderzijds de mogelijkheid van maatwerk. Het citaat in het kopje van dit artikel is van hem: “als huisartsen willen starten met een POH-GGZ jeugd, dan biedt het Kader POH-GGZ jeugd voldoende houvast.”

Ervaring uit de praktijk
Na de pauze was het tijd voor een verhaal uit de praktijk. Lydeke Groen en Esther Leijstra hebben al enige tijd ervaring als POH-GGZ jeugd in pilots in Leeuwarden. Beiden zijn orthopedagoog en afkomstig van Kinnik/GGZ Friesland. Enthousiast schetsten ze een inspirerend beeld van wat de functie in hun geval inhoudt.

De volgende bijdrage was van Agnes Brinks, coördinator Zorg Kenniscentrum Zorg en Welzijn van de NHL. Zij stond er ook namens de collega’s van Stenden met wie gezamenlijk is opgetrokken. Zij besteedde aandacht aan de nascholing die nodig is bij de plusopties 3 en 4. Leren is een actief proces. En onderwijsontwikkeling doen NHL en Stenden bij voorkeur in co-creatie.

Tot slot presenteerde Erwin Brameijer, adviseur bij ROS Friesland, een stappenplan dat gevolgd kan worden bij invoering van een POH-GGZ jeugd. Hij legde daarbij sterk de nadruk op de populatie als basis van de keuzes die huisartsen en gemeenten gezamenlijk moeten maken: Welke (jeugd)problematiek speelt er en wat betekent dat dan?

ROS Friesland kan ondersteunen bij de invoering van een POH-GGZ jeugd.

Dit was een journalistiek verslag.
Als u inhoudelijk geïnteresseerd bent, vindt u hier een gedetailleerd verslag.

Meer informatie bij Erwin Brameijer (e.brameijer@rosfriesland.nl, Tel. 06-21862169) en Jenneke Netjes (j.netjes@rosfrieland.nl, Tel. 06-53508081)

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht