Vervolg op de bijeenkomst betekenis van de decentralisaties voor de eerstelijnszorg

4 december 2014

Donderdag 23 oktober jl. waren huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, apothekers, diëtisten, verloskundigen en psychologen aanwezig om informatie te krijgen over de betekenis van de decentralisaties voor de eerstelijnszorg.

Uit de evaluatie van de bijeenkomst is gebleken dat er behoefte is om de kansen en mogelijkheden voor samenwerking op gemeentelijk niveau verder te verkennen en dat er behoefte is om ervaringen uit te wisselen.

Tijdens de bijeenkomst is al aangegeven dat gemeenten  tot januari 2015 eerst bezig zijn met het meest noodzakelijke om de doorvoering van de drie decentralisaties tijdig te realiseren en dat informatie over de gemeentelijke aanpak is te vinden op de website van de gemeente zelf, in lokale kranten en digitale nieuwsbrieven.

Voor 2015 worden kansen gezien in samenwerkingsverbanden (zowel multi- als monodisciplinair), waarbij bijvoorbeeld gezamenlijk tot arrangementen kan worden gekomen.

Als vervolg op de bijeenkomst wordt in eerste instantie gedacht aan maatwerk, indien een samenwerkingsverband behoefte heeft aan advies dan kan ROS Friesland hier mogelijk in voorzien.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht