Verbinding POH-GGZ met sociaal domein in gemeenten Heerenveen en Weststellingwerf

27 februari 2018

“Verbinding POH-GGZ met sociaal domein, is dat nog nodig?” “Ja, en vermoedelijk niet alleen in deze gemeenten.”

Even terug
In 2015 vond een grote decentralisatie plaats waarbij gemeenten veel zorgtaken overnamen van het Rijk. Om dat goed te kunnen doen werd een ‘infrastructuur’ ingericht met daarin in ieder geval een gebiedsteam, sociaal wijkteam, meitinker of iets dergelijks aan de poort. Contact met de huisartsenpraktijken in de gemeente lukte ten dele.

In de hectiek van het opbouwen van nieuwe werkwijzen in het sociale domein, gepaard gaande met verdere bezuinigingen, en de taakverzwaring in de huisartsenzorg doordat veel ouderen langer thuis blijven wonen, gingen verbindingen soms verloren en kwamen nieuwe niet vanzelf tot stand.

De gemeente had in de afgelopen periode o.m. nieuwe preventieteams ingericht en het maatschappelijk werk rechtstreeks toegankelijk gemaakt. Ook was het CJG overgegaan in het Team Jeugd en Gezin. Dit alles was nog niet helder met de huisartsenpraktijken gecommuniceerd, zo hadden de POH’s-GGZ ondervonden. De gemeente had bovendien het gevoel dat de POH’s-GGZ/de huisartsen geen gebruik maken van alle mogelijkheden die de gemeente heeft om burgers (patiënten) te helpen bij vraagstukken over zorg voor jeugd, overlast, complexe problematiek en preventie.

Bijeenkomst Posthuistheater Heerenveen
Op 1 februari jl. kwamen zo’n 45 mensen van diverse disciplines bij elkaar om op ludieke wijze hernieuwd kennis te maken en de nieuwe werkwijzen te delen. Er is een begin gemaakt met afspraken voor communicatie en bereikbaarheid. De aanwezigen gaven in de evaluatie aan dat zij hun patiënten/cliënten/burgers nu beter van dienst kunnen zijn. Ook willen zij graag verder in gesprek over zogenaamde grijze gebieden, bv aan de hand van casuïstiekbesprekingen. Hiermee kan de samenwerking verder worden aangescherpt.

Bijeenkomst gemeente Weststellingwerf
Een week later vond een vergelijkbare, en toch heel andere bijeenkomst plaats in Wolvega. De vier POH’s-GGZ in de gemeente en de vlechtwerkers van het gebiedsteam hebben daar al goede contacten, alhoewel er nog veel onbekendheid is met elkaars terrein. Anderhalf uur met elkaar in gesprek leverde de POH’s-GGZ bijvoorbeeld op zij ontdekten dat er meer zorg geleverd kan worden vanuit de gebiedsteams, maar ook wat henzelf kan ontlasten en dat er dubbelingen zijn. Mooie voorbeelden van gezamenlijk optrekken om complexe problematiek aan te pakken kwamen aan de orde. Bijvoorbeeld bij begeleiding van iemand met psychische problemen in het zoeken naar werk/ bezigheden.

Binnenkort wordt de evaluatie en een vervolg besproken.

Voor meer informatie: Jenneke Netjes, adviseur GGZ en regio Zuid

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht