Van data woud naar data goud

9 februari 2017

Er komt steeds meer data over de eerstelijnszorg digitaal beschikbaar voor zorgverleners. Waar zorginstellingen veel met data-analyses doen, wordt dit nog niet zodanig benut door eerstelijnszorgverleners. 

Als zorgverlener, verzamelt u allerlei gegevens in uw digitale zorgregistratiesysteem, zoals het huisartseninformatiesysteem (HIS). Maar weet u ook hoe u handig gebruik kunt maken van deze data? In dit artikel leest u hier meer over.

Data als basis voor beleidskeuzes
Met verschillende analyse instrumenten, zoals Nivel Zorgregistratie Eerstelijn, Vektis Praktijkspiegel en ROS wijkscan, kan ROS Friesland helpen bij het maken van ‘data-driven’ besluiten. Data-driven betekent dat er beslissingen worden gemaakt op basis van data of algoritmen.

8 stappen om zelf aan de slag te gaan met data
U kunt ook zelf gebruik maken van uw data bij het maken van beleidskeuzes. Met de onderstaande stappen maakt u een eerste plan van aanpak:

  1. Uit welke postcodegebieden komen mijn patiënten?
  2. Wat is de leeftijdsopbouw van mijn patiëntengroep?
  3. Wat is mijn top 10 zorgvraag?
  4. Hoe is het werkproces voor deze zorgvragen nu ingericht?
  5. Kan ik patiëntengroepen vormen?
  6. Is er groei te verwachten of juist krimp in deze patiëntengroepen?
  7. Waar is nu de meeste “winst” te behalen in uitkomsten; in de kosten, in de ervaren kwaliteit én in de gezondheidsuitkomsten?
  8. Wie zouden daarbij mijn samenwerkingspartners in de regio kunnen zijn?

Als u deze stappen doorloopt maakt u in feite ook de stap naar de nieuwe ontwikkeling van populatiemanagement vanuit Triple Aim perspectief: een gezondere populatie en een betere ervaren kwaliteit van zorg tegen minder kosten. In de volgende nieuwsbrief meer over Triple Aim en openbare databronnen.

Advies over data toepassen?
Wilt u als groep zorgverleners advies over hoe u meer data in uw huidige en/of nieuwe project kunt toepassen? Neem contact op met uw adviseur in de regio of met Nynke Schouwenaars op 06-300 25 107 of n.schouwenaars@rosfriesland.nl

Ga terug naar nieuwsoverzicht