Uw beroep over 15 jaar

20 april 2015

Op vrijdag 10 april presenteerde Marjan Kaljouw namens het Zorginstituut Nederland haar bevindingen van drie jaar verkenning naar toekomstige zorgberoepen. ROS Friesland was een van de aanwezigen in het volle Beatrix Theater. Net als de anderen erg benieuwd naar de aanbeveling die richting kunnen geven aan de huidige 2400 beroepen en 1700 opleidingen in de zorg. Uitgangspunten waren: niet de ziekte maar het functioneren van mensen centraal stellen, de nieuwe definitie van gezondheid volgens Huber en de zorgvraag in 2030. 

Van ABCD model naar competenties

Startpunt waren 23 zorgprofielen die TNO voor deze aanbeveling heeft gemaakt. Bij ieder profiel is gekeken naar wat iemand nodig heeft om te functioneren. Het ABCD model voor de zorg is zo ontstaan. Het is een zorgcontinuüm van A: voorzorg (samen met andere domeinen: onderwijs, opvoeding, wonen, welzijn, sport en bewegen); B: gemeenschapszorg; C: (laag) complexe zorg; en tenslotte D: hoog complexe zorg. De zorgprofessional van de toekomst wordt gezien als veranderàgent, die moet zorgen dat mensen op weg worden geholpen in plaats van alleen te zorgen voor. Zorgprofessionals sluiten aan bij netwerken van burgers en zijn in staat om te schakelen tussen zorggebieden. Vanuit deze insteek is gekeken naar belangrijke competenties voor professionals. Verbinding in opleidingen tussen verpleegkundigen, paramedici en geneeskunde was een van de richtingen die voor de eerstelijnszorg werd genoemd.(klik hier voor rapport )

Reflectie

Pauline Meurs vanuit ZonMw was expliciet uitgenodigd om wat kritische kanttekeningen te zetten bij de aanbeveling. Zij daagde de commissie uit om breder te kijken dan het functioneren en ook de andere gebieden van positieve gezondheid (zingeving, kwaliteit van leven) van Huber mee te nemen.

“Kill your darlings”, was haar volgende aanbeveling. Hiermee doelde ze op het ABCD-model dat helpt bij het duiden van de beweging die nodig is, maar ook weer schotten op kan werpen. De voorgestelde zorgarrangementen door een multidisciplinair team zouden dan niet van de grond komen.

Friesland

Friesland was een van de broedplaatsen voor het onderzoek en ook op 10 april goed vertegenwoordigd. Het Friesland College vertelde over nieuwe vormen van opleiden van verpleegkundigen: meer in verbinding met het werkveld. Diana Monissen refereerde aan een project met Philips in Stiens waar 50 gezinnen geselecteerd zijn om met domotica aan de slag te gaan.

Het rapport is een driver voor verandering, maar er werd ook geconstateerd dat er al veel gebeurt.

Ook in onze regio wordt verder gesproken over de toekomst op 28 mei op de Conferentie Zorg in het Noorden: Zeker en Gezond in 2030.

Anneke Venema
directeur

 

 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht