Update Handleiding Voorbehouden handelingen

2 december 2019

Dit voorjaar is de Handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging en verzorging verschenen. Uitvoeringsverzoeken zijn alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen, niet meer bij risicovolle handelingen.

In het overleg van FHV-bestuurder met portefeuille ouderenzorg en Platform wijkverpleegkundigen Friesland kwam naar voren dat bij sommige risicovolle handelingen, bijvoorbeeld zwachtelen, er nu onzekerheid bij verpleegkundigen kan ontstaan, over de borging van veneus of arterieel vaatlijden.

Iedereen wil de administratieve rompslomp natuurlijk zo beperkt mogelijk houden. Wel is, zo bleek maar weer eens, van groot belang dat wijkverpleegkundigen goede toegang hebben tot huisartsen en zelfbewust hun zorgen over patiënten signaleren. Huisartsen zullen de wijkverpleegkundige vervolgens goed moeten informeren over diagnose(n), behandeldoel en termijn waarop evaluatie nodig is.

Gelijkwaardigheid in de samenwerking is heel belangrijk, zoals ook al was vastgelegd in de paper van het Platform en de FHV Samenwerking wijkverpleegkundigen & huisartsen Friesland.

Ga terug naar nieuwsoverzicht