UITNODIGING training ‘Zorg in eigen Hand’

18 april 2017

Graag nodigen wij u uit voor de training ‘Zorg in eigen hand’ op donderdag 1 en donderdag 29 juni 2017 van 15.00 tot 19.30 uur in Gezondheidscentrum De Zwaaij te Leeuwarden.

Bij deze training zijn alle eerstelijnszorgverleners die contact hebben met allochtone en/of autochtone laaggeletterden met een chronische aandoening van harte welkom.

In de bijgevoegde uitnodiging vindt u programma- en praktische informatie.

Om direct aan te melden, klik hier! Aanmelden kan tot 3 mei 2017.

Met vriendelijke groet, mede namens Pharos, Lianne van Mourik

coördinator deskundigheidsbevordering ROS Friesland

Ga terug naar nieuwsoverzicht