Uitkomst digitale samenwerking huisartsen en VVT

23 september 2021

Vanaf november 2020 heeft ROS Friesland in opdracht van de Friese Huisartsen Vereniging en Friese Thuiszorg aanbieders, onderzocht hoe de digitale samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en VVT kan worden verbeterd tijdens de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. In dit traject heeft ROS Friesland als projectleider nauw samen gewerkt met collega’s vanuit het huisarts domein, VVT domein en Wij Zijn GERRIT.

Een erg waardevolle samenwerking! In de alledaagse praktijk is samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en VVT van groot belang, maar in de meeste gevallen niet goed geborgd: elektronische client-/patiëntdossiers ondersteunen onderlinge gegevensuitwisseling en communicatie onvoldoende en de beschikbare ‘losse’ samenwerkingsplatforms zorgen ervoor dat professionals veel dubbel registeren.

Omdat dit bekend en actueel onderwerp is in veel regio’s, delen we de resultaten van het onderzoek en onze leerpunten. Ook kunt u in het rapport lezen hoe onze regio toewerkt naar het verbeteren van de gegevensuitwisseling. Momenteel verkennen we met de betrokken partijen hoe we het vervolg gaan oppakken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mark de Roos en Jildou de Jong.

Ga terug naar nieuwsoverzicht