Tijd en aandacht!

9 december 2014

Onlangs was ik aanwezig bij de bijeenkomst van sociale wijkteams, georganiseerd door Partoer. Het onderwerp was jeugdzorg.

De uitspraak die mij bij bleef was: hoe meer tijd en aandacht er aan de voorkant is bij sociale wijkteams voor problematiek bij jeugd en hun omgeving, hoe minder er doorgestuurd hoeft te worden naar specialistische jeugdzorg.

Dit is een van de pijlers van de veranderingen die worden ingezet. Vroegtijdig problemen signaleren en voorkomen dat het erger wordt. Wij hopen allemaal dat het zo gaat werken. In de zorg is tijd en aandacht een groot goed. Waar besteed je die aan? Zorgaanbieders willen die het liefst zoveel mogelijk aan directe patiëntenzorg besteden.

Toch is dit steeds minder het geval. Is dat erg? Daar kun je verschillend naar kijken. Verbetert zorg en de gezondheid van patiënten ook als je geen contact hebt? Helpt registratie en administratie om de zorg te verbeteren? Welke bijdrage vind je zelf het beste? Wat doe je het liefst?

 Ik wens u alvast fijne feestdagen en veel tijd en aandacht om eens rustig te reflecteren op 2015!

Anneke Venema
Directeur/bestuurder

Ga terug naar nieuwsoverzicht