Task Force Integrale Geboortezorg goed op stoom!

3 oktober 2016

Op dinsdag 20 september jl. heeft Martin Groesz in Nij Smellinghe te Drachten de stand van zaken m.b.t. de invoering van de bekostiging van integrale geboortezorg toegelicht. Martin Groesz is trekker van de landelijke Task Force Transitie Geboortezorg. Hij presenteerde zijn verhaal aan een groep van ongeveer 25 verloskundige zorgverleners uit het werkgebied van het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland.

Een oproep tot geduld, de transitie is een ware expeditie 
Martin startte zijn presentatie met de oproep aan het veld om vooral geduld te hebben. In de maand oktober komt de website van de Task Force in de lucht waarin allerlei hulpmiddelen, modellen, simulaties en voorbeelden van documenten te vinden zullen zijn. Gezien de complexiteit van de transitie geboortezorg noemt Martin dit een expeditie: een proces waarvan de uitkomsten bij voorbaat niet precies bekend zijn.

De VSV’s die per 1 januari 2017 over willen gaan naar de bekostiging van integrale geboortezorg zijn gemiddeld al zo’n twee jaar bezig deze integrale zorg vorm te geven. Maar nog steeds is het niet zeker dat zij per 1 januari komend jaar kunnen starten. Niet alleen moeten alle betrokkenen willen, het VSV moet ook kunnen (zorgverzekeraars moeten er achter staan en aan diverse voorwaarden moet worden voldaan). Qua organisatieniveau van het VSV ligt de lat hoog om de bekostiging van integrale zorg te kunnen invoeren, terwijl de meeste VSV’s blijken te kiezen voor de laagst mogelijke organisatiegraad. Zij komen daarom vaak uit bij een coöperatievorm als juridische rechtspersoon.

Tijdens de expeditie worden tal van zaken uitgezocht en/of geregeld door de pioniers met ondersteuning van de Taks Force, zoals: een draaiboek, een projectorganisatie, een bedrijfsplan, de governance, de inrichting van de organisatie, etc. De meeste VSV’s hebben daarvoor al veel ontwikkeld op zorginhoudelijk terrein. Met betrekking tot de ict wordt gezocht naar een landelijk te ontwikkelen product voor registratie en declaratie dat regionaal door de VSV’s kan worden uitgerold. De Task Force zal ook regionale bijeenkomsten gaan organiseren.

Vanaf oktober meer info op www.transitiegeboortezorg.nl
Martin besloot zijn presentatie met de oproep aan VSV vooral in de eigen regio door te gaan met alle betrokkenen (zorgverleners en zorgverzekeraar) met de vormgeving van integrale geboortezorg. Die VSV’s die opteren voor de ingangsdatum januari 2018 wordt verzocht zich in oktober/november dit jaar te melden bij de Task Force. De ontwikkelingen zijn vanaf medio oktober via de website www.transitiegeboortezorg.nl te volgen. 

Ga terug naar nieuwsoverzicht