Symposium PaTz op 28 maart 2018

13 februari 2018

 

Op 28 maart 2018 organiseert Stichting PaTz haar zevende symposium met als thema: Communicatie met patiënt en naasten.

Aanleiding voor dit onderwerp is een opvallende bevinding in het rapport ‘Knelpuntenanalyse palliatieve zorg in de eerste lijn’ van IKNL. Terwijl patiënten en zorgverleners het over veel knelpunten eens zijn, noemen patiënten ‘communicatie’ wel uitdrukkelijk als probleemgebied en zorgverleners niet.

In de workshops komt dit onderwerp op verschillende manieren aan bod. Voorafgaand aan het symposium is er een introductie voor huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen die geïnteresseerd zijn in het opzetten van PaTz-groepen.

Het symposium is primair bedoeld als deskundigheidsbevordering voor zorgverleners die al deel uitmaken van een PaTz-groep. Andere geïnteresseerden zijn welkom, echter bij overinschrijving worden PaTz-deelnemers eerst geplaatst.

 

Beknopte informatie:

Datum: woensdag 28 maart 2018

Tijstip: 17.00 – 21.00 uur

Locatie: PERRON-3 te Rosmalen

Kosten: verpleegkundigen € 50,00 | artsen € 75,00

Accreditatie: aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen

Klik hier om direct in te schrijven

Uitnodiging PaTz Symposium 28 maart 2018

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht