Symposium ’In vertrouwde handen’

13 december 2016

Graag willen wij u alvast attenderen op het symposium In vertrouwde handen, dat georganiseerd wordt door Ligare (het consortium van netwerken palliatieve zorg in Noord Nederland, IKNL en het UMCG) op donderdag 16 maart 2017.

Tijdens dit symposium willen we zichtbaar maken hoe Ligare werkt aan haar kerndoel: “De patiënt in de palliatieve fase is in staat om samen met zijn naasten persoonlijke keuzes te maken die bijdragen aan een zo positief mogelijk ervaren van de laatste levensfase en wordt indien gewenst ondersteund bij het maken en realiseren van deze keuzes”.

De titel is gebaseerd op het symposium van november 2016 waarin Christien de Jong aangaf dat er twee rode draden zijn in de palliatieve zorg: Helpen het controleverlies behapbaar te houden en zorgdragen voor ‘in veilige handen’.

Het symposium is bestemd voor professionals (artsen, verpleegkundigen, managers, bestuurders en overige) betrokken bij de palliatieve zorg, maar ook betrokkenen uit het onderwijs, patiëntenorganisaties/mantelzorgondersteuning, gemeenten en verzekeraars zijn welkom.

Het symposium zal de hele dag duren en naast een plenair gedeelte zal er de keuze zijn voor een divers aantal interessante workshops.

 

———————————————————–

Symposium: Ligare

Datum: donderdag 16 maart 2017, vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur

Plaats: Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

———————————————————–

Nadere informatie over het programma en aanmelding volgt samen met de definitieve uitnodiging in een later stadium. Vanaf dan is inschrijving* voor het symposium mogelijk.

(*) inschrijving voor het symposium is op dit moment nog niet mogelijk.

Noteer donderdag 16 maart 2017 alvast in uw agenda! Kent u mogelijk andere geïnteresseerden?
Stuur deze ‘vooraankondiging’ dan vooral door!

Ga terug naar nieuwsoverzicht