Subsidieronde “ Integrale aanpak van gezondheidsachterstanden bij kansarme gezinnen”

6 mei 2015

De tweede subsidieronde van het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van Fonds NutsOhra  start op 7 mei a.s. Tot 3 september 12.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend. 

De projecten moeten gericht zijn op duurzame, structurele verbetering van de gezondheid voor mensen met een lage sociaaleconomische status. Het kansarme gezin staat daarbij centraal. Dat wil zeggen: tenminste één ouder en één kind, met meervoudige problematiek op het gebied van financiën, onderwijs, arbeid of welzijn met een gezondheidsachterstand door onder andere roken, zwaar alcoholgebruik en overgewicht in combinatie met een minder goed ervaren gezondheid.

In deze subsidieronde biedt Fonds NutsOhra de mogelijkheid om een project voor een gezondheidsaanpak te starten. En wel een integrale aanpak op meerdere terreinen, bijvoorbeeld: scholing, arbeid, zorg en persoonlijke vaardigheden.  Het moet specifiek gericht zijn op het terugdringen van roken, overmatig alcoholgebruik en/of overgewicht in combinatie met het verbeteren van de ervaren gezondheid. Projecten die voor financiering in aanmerking komen, zijn gericht op een duurzame en structurele verbetering van de gezondheid voor kansarme gezinnen. Het indienen van een aanvraag kan vanaf 7 mei a.s. via www.fondsnutsohra.nl.

Informatiebijeenkomst

Op 19 mei (15:00 – 18:00 in Amsterdam) en 28 mei (13:00 – 16:00 uur in Amersfoort) organiseert Fonds NutsOhra informatiebijeenkomsten Deelnemers krijgen een toelichting op deze  subsidieronde. Daarnaast presenteren onderzoekers van de Erasmus Universiteit  de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Fonds NutsOhra. Zij hebben onderzocht welke interventies effectief zijn voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Aanmelden voor deze bijeenkomsten door een e-mail te sturen naar: jaap_andre@fondsnutsohra.nl.

Calltekst subsidieronde

Ga terug naar nieuwsoverzicht