Subsidie ZonMw voor verbetering palliatieve zorg

17 maart 2015

ZonMw nodigt zorg-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit om hun projectidee in te dienen voor het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg.’ De eerste subsidieronde wordt op 17 maart 2015 opengesteld. Het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten, het voorkomen van versnippering en het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg. 

Indiening van projectideeën kan tot 12 mei.  

Meer informatie

Subsidie voor Goede Voorbeelden

Daarnaast is er de oproep tot het indienen van subsidieaanvragen voor het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (VPZ), 4e ronde. Deze oproep voor Goede Voorbeelden is op 2 maart opengesteld voor de subsidieaanvragen. Dit betreft de borging van bestaande kennis in de praktijk van palliatieve zorg. Doel van deze oproep is  subsidiering  van implementatieprojecten. Dus geen onderzoek naar nieuwe kennis, het gaat om de kennis en inzichten die de afgelopen jaren zijn verzameld. Hiermee stimuleert ZonMw dat gedegen, goed uitgewerkte en bewezen methodieken worden ingezet.

Meer informatie

ROS Friesland ondersteunt bij ontwikkeling Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

ROS Friesland gaat de komende jaren, samen met de 5 regionale netwerken palliatieve zorg, de ontwikkeling van nieuwe PaTz netwerken in Friesland stimuleren en zorgverleners hierbij ondersteunen.

Mocht u subsidie willen aanvragen voor de verbetering van Palliatieve zorg of het ontwikkelen van een PaTz netwerk in uw regio en mocht u eens van gedachten willen wisselen over de mogelijkheden hiervoor, neem dan eens contact op met Tryntsje Haga, t.haga@rosfriesland.nl

Ga terug naar nieuwsoverzicht