Studie verpleegkunde bijna afgerond!

18 augustus 2020

Het afgelopen jaar heeft Samian Said, student Verpleegkunde aan de NHL Stenden Leeuwarden, bij ROS Friesland onderzoek gedaan naar het gebruik van e-health toepassingen in de thuissituatie.

Inmiddels heeft hij zijn onderzoek met een mooi cijfer afgesloten. In onderstaand artikel blikt hij terug op het doel van zijn onderzoek en de belangrijkste resultaten. ROS Friesland feliciteert Samian met het behalen van dit resultaat en wenst hem veel succes met het vervolg van zijn loopbaan!

In zijn onderzoek naar het gebruik van e-health in de thuissituatie heeft Samian zich specifiek gericht op thuiswonende ouderen in de regio Noordoost Friesland. Als gevolg van de dubbele vergrijzing zal in deze regio het aantal thuiswonende ouderen met een zorgvraag sterk toenemen. In dezelfde periode zal het aantal jongeren en volwassenen in deze regio sterk afnemen en zal het totale inwoneraantal naar verwachting dalen: de zogenaamde ontgroening en krimp. De verwachtte afname van aantal ’65-minners’ in de regio vormt een risico voor de beschikbaarheid van zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Deze mensen zijn hard nodig in de zorg voor onze ouderen die in de toekomst steeds vaker thuis zullen blijven wonen.

Verschillende onderzoeken laten zien dat e-health een disbalans in zorgvraag en zorgaanbod kan verminderen, bijvoorbeeld door het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt. Samian heeft aangetoond dat hoewel dergelijke ‘zelfzorg’ oplossingen kansrijk zijn, deze nog weinig worden toegepast in de praktijk.

Samian heeft in zijn onderzoek specifiek aandacht besteed aan wat verpleegkundigen in de thuiszorg nodig hebben om thuiswonende ouderen optimaal te ondersteunen bij het gebruiken van ‘zelfzorg’ toepassingen. Belangrijke conclusies van het onderzoek zijn:

  • Dat bestaande applicaties vaak niet goed passen bij het werkproces van professionals in de praktijk;
  • De houding, kennis en vaardigheden van de zorgprofessional een ontzettend belangrijke rol speelt bij een succesvolle implementatie, maar hun kennis en ervaring veelal beperkt is;
  • Het borgen van het gebruik van e-health applicaties. Een pilot kan vaak nog worden uitgevoerd met tijdelijke financiering zoals een subsidie. Na de eerste pilotfase blijkt permanente financiering vaak lastig.

Samian sluit zijn onderzoek af met onder andere de aanbeveling aan zorgorganisaties een ‘e-health mentor’ in te zetten: iemand met kennis en ervaring om het team te ondersteunen en te scholen in eHealth en ICT. Op deze wijze kan in regio’s als Noordoost Friesland de potentie van e-health in de thuissituatie verder worden onderzocht.

Wilt u meer weten over de voorspelde knelpunten en kansen in uw regio? Of bent u benieuwd hoe u het gebruik van e-health in uw regio kunt stimuleren? Neem dan contact op met Jildou de Jong.

Ga terug naar nieuwsoverzicht