Storm

14 januari 2015

Dit jaar kent een stormachtig begin, en dan bedoel ik niet alleen het weer. Binnen de zorg lijkt het voor als nog rustig, mogelijk ook doordat de schijnwerpers op andere belangrijke zaken zijn gericht. De eerste bijeenkomsten tussen huisartsen en gemeenten, en op het gebied van GGZ en verloskunde hebben al weer plaats gevonden. Afstemming en samenwerkingsafspraken worden gemaakt om de zorg op een goede manier te kunnen leveren. Mensen zullen langer thuis wonen en bij ziekte en ouderdom in de thuissituatie ondersteund moeten worden. Dit doet een groter beroep op mensen zelf, op gebiedsteams en ook op de eerstelijnszorg. Huisartsen geven aan dat dit nu al merkbaar is in de werkdruk. Men doet wat men kan en stelt de zeilen bij. In afwachting van erger? Of van goede oplossingen die samen bedacht worden? De storm buiten lijkt te zijn gaan liggen, maar je weet het nooit. Voor nu wens ik ons allen een te(vrede)n jaar.

Anneke Venema
directeur/bestuurder

Ga terug naar nieuwsoverzicht