Stimuleringsregeling voor opleiding VS PA huisartsenzorg opnieuw van kracht

3 maart 2015

Het perspectief voor de eerste lijn is duidelijk: daar ligt de uitdaging voor de toekomst! Voor het beantwoorden van alle zorgvragen zijn wel voldoende gekwalificeerde hulpverleners nodig. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) blijken een aanwinst voor de praktijk. Echter, hun inzet in de huisartsenzorg is marginaal. Het probleem is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken.

Daarom heeft de landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn, bestaand uit vertegenwoordigers van relevante koepelorganisaties, de succesvolle stimuleringsregeling “Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg” verlengd.

Binnen de randvoorwaarden van deze regeling kunnen huisartsen en HA-organisaties die een VS of PA willen opleiden èn structureel inzetten zich aanmelden als leerwerkplek en een onderbouwde aanvraag voor ondersteuning indienen bij de onafhankelijke beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt in hoeverre de aanvraag kan worden gehonoreerd. Er is € 800.000,- beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

De stimuleringsregeling betreft een tegemoetkoming voor het opleiden van studenten

VS of PA in de huisartsenzorg die de opleiding starten in september 2015 (studiecohort 2015) en/of die de opleiding starten in september 2016 (studiecohort 2016).

Aanmelden voor het studiecohort 2015 kan tot 1 april 2015
Aanmelden voor het studiecohort 2016 kan tot 1 maart 2016

Aanmeldingen dienen digitaal te worden ingestuurd via het aanvraagformulier Regeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg.

Het aanvraagformulier, de randvoorwaarden en meer informatie zijn te vinden op de website van Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (Stichting KOH):
https://www.stichtingkoh.nl/

Ga terug naar nieuwsoverzicht