Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) is heroepend!

19 juli 2022

Eind 2021 sloot de regeling, maar gezien het grote succes ervan heeft het ministerie van VWS opnieuw geld vrijgemaakt. Dit betekent dat meer mensen een aanvraag kunnen indienen voor E-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. De regeling loopt tot en met 31 december 2022.

Waarvoor is de SET?
• voor het realiseren van meer gebruikers van E-health;
• voor structurele inbedding van het gebruik van E-health toepassingen;
• en voor duurzame bekostiging van bestaande E-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren.

Doel van de SET
Het doel van de SET is dat ouderen en mensen met een (risico op) een chronische aandoening of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen blijven wonen.

Voorbeelden van E-Health toepassingen
Beeldzorg, leefstijlmonitoring, medicatie dispensing, electronische Toedieningsregistratie (eTDR), slimme sloten en sociale robotten. Kijk voor meer voorbeelden: bit.ly/3ziw2PQ.

Rol ROS Friesland tot de SET
ROS Friesland gaat samen met de regio de komende jaren de uitdagingen aan die er liggen voor de samenwerking op het gebied van de digitalisering van de zorg. De digitalisering kan bijdragen aan het efficiënt inzetten van het zorgpersoneel. Zo kan kostbare tijd worden bespaard en kan zij worden ingezet op plekken waar zij onmisbaar is.

Wil je meer over dit onderwerp weten of ondersteuning bij jouw aanvraag in combinatie met procesbegeleiding van het project? Onze adviseurs Bea en Jildou helpen je graag verder.

Beeld: ©ZonMw

Ga terug naar nieuwsoverzicht