Stagebezoek wethouder Heerenveen bij ROS Friesland

17 september 2014

Na een oproep voor stagebezoek in de zomermaanden van wethouder Hans Broekhuizen uit Heerenveen, heeft ROS Friesland de wethouder uitgenodigd voor een kennismaking. Hans Broekhuizen heeft de coördinatie van de drie decentralisaties in portefeuille, dus wij gingen graag met hem in gesprek. Eind augustus vond het bezoek plaats. Na een korte kennismaking met directeur Anneke Venema en regioadviseur Jenneke Netjes, ging de wethouder in gesprek met lokale zorgverleners. Logopediste Stephanie Rosien, verloskundige Marit Steenland en kinder- en jeugdpsycholoog Akkeleen Rooks schoven aan.

De zorgverleners vertelden over hun dagelijkse werkzaamheden en welke groepen mensen zij in de praktijk zien. Omdat ook de gemeente Heerenveen preventie/vroegsignalering hoog op de agenda heeft staan, werd ingezoomd op dit onderwerp en hoe hier samen met de eerstelijnszorg nog beter op ingezet kan worden.

ROS Friesland presenteerde daarna kort de ROS-wijkscan, van waaruit ook gegevens zijn aangeleverd aan Caleidoscoop voor de wijkkrachtscan. Het gesprek ging vervolgens over wat ROS Friesland signaleert in de samenwerkingstrajecten tussen huisartsen en gemeenten, hoe het proces om tot samenwerkingsafspraken loopt en hoe ROS Friesland verschillende gemeenten ondersteunt.

Ga terug naar nieuwsoverzicht