Sportimpuls: Beweegkruimels in Smallingerland

16 maart 2015

In JOGG-gemeente Smallingerland start in april het programma ‘Beweegkruimels’ voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. Tijdens het eerste half uur van Beweegkruimels gaan ouders met hun kinderen samen bewegen met ‘Beweegkriebels’. Hierbij staat spelenderwijs bewegen met (jonge) kinderen centraal. Na dit eerste half uur gaan de ouders zelf verder sporten, terwijl de kinderen naar de gratis kinderopvang gaan. Aansluitend aan de beweeglessen volgen ouders een workshop met praktische tips over gezond eten, bewegen en opvoeden. Na afloop van Beweegkruimels kunnen gezinnen doorstromen naar passend regulier beweegaanbod.

Beweegkruimels is onderdeel van de Ketenaanpak Overgewicht Smallingerland. In deze ketenaanpak is de signalering, doorverwijzing en behandeling van kinderen met overgewicht in de gemeente beschreven. Betrokken organisaties: ziekenhuis Nij Smellinghe, Sportbedrijf Drachten, GGD Fryslân, ElementR, Kinderdiëtisten Friesland, Maatschappelijke Onderneming Smallingerland, ROS Friesland en het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland/gemeente Smallingerland. Voor het project is een subsidie toegekend vanuit de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht.

Voor meer informatie over Beweegkruimels kunt u terecht bij projectcoördinator Mariëlle Bleeker via 06 – 142 67 399 of marielle.bleeker@kinderdietist-friesland.nl. Ouders kunnen zich aanmelden via de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland: www.cjgsmallingerland.nl.

Sportimpuls:

Werkt u samen met sport- en beweegaanbieder die de ambitie hebben om meer mensen in de buurt aan het sporten en bewegen te krijgen? t/m 16 april kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via Sportimpuls 2015 een subsidieaanvraag indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur Thea Swierstra via t.swierstra@rosfriesland.nl.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht