Sportimpuls 2017

13 december 2016

Werkt u samen met sport- en beweegaanbieders die de ambitie hebben om meer mensen in de buurt aan het sporten en bewegen te krijgen?

Vanaf 9 januari tot 23 februari 14.00 uur, kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via Sportimpuls 2017 een subsidieaanvraag hier indienen.
Bent u zorgverlener en werkt u samen met sport- en beweegaanbieders in een interventie, dan kunnen zij in samenwerking met u de aanvraag indienen.

De Sportimpuls bestaat naast de ‘reguliere’ ronde ook uit de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.

Beweegkuur/GLI binnen Sportimpuls
Uit een landelijke inventarisatie is gebleken dat een groot deel van de BeweegKuurlocaties en -netwerken door wil gaan met het begeleiden van deelnemers. Gebrek aan financiering is op veel plaatsen echter een beperkende factor.

Het programma Sport & Bewegen in de Buurt biedt met de Sportimpuls mogelijk kansen voor lokale partijen die met de BeweegKuur willen starten (of een doorstart willen maken) mits:

  • zorgverleners samenwerken met sport- en beweegaanbieders en de activiteiten gericht zijn op doorstroom van zorg naar sport- en beweegaanbod
  • de gemeente betrokken is en de activiteiten aansluiten bij het lokale beleid
  • er een plan en begroting opgesteld zijn voor de financiering van activiteiten na deze 24 maanden
  • activiteiten waarvoor geld wordt aangevraagd via de Sportimpuls niet op een andere manier gefinancierd worden.                                       
  • de vraag gebaseerd is op de vraag van de bevolking.
  • De aanvraag onderbouwd is met gegevens over de wijk/buurt.

Alle aanvragen dienen betrekking te hebben op een interventie uit de menukaart van de sportimpuls. De BeweegKuur is één van de interventies op deze menukaart maar er zijn nog meer interventies die vanuit de eerste lijn aangeboden kunnen worden, voor de huidige menukaart zie hier.

Let op : de aanvraag kan alleen gedaan worden door uitvoerders van een interventie.

Meer informatie

Meer informatie over Sportimpuls 2017 vindt u via www.sportindebuurt.nl.

Ga terug naar nieuwsoverzicht