SO in eerste lijn in zorgverzekeringswet

3 december 2019

Inroepen deskundigheid specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn komt in de Zorgverzekeringswet

Specialisten ouderengeneeskunde spelen steeds vaker een rol in de eerste lijn. Huisartsen en (via hen) ook wijkverpleegkundigen kunnen hen inroepen voor een consult of MDO. Met ingang van 1-1-2020 wordt deze zorg niet meer bekostigd vanuit een subsidie maar valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet. Er verandert wel wat. Voor patiënten gaat het consult  onder het eigen risico vallen. Dat was bij de oude subsidieregeling niet zo. Dit betekent dat het belangrijk is dat huisartsen hun patiënten hier goed over informeren.

Aan de bekostiging van MDO’s verandert er niets: deze heeft nog steeds geen zelfstandige betaaltitel. De kosten hiervan zijn verdisconteerd in het tarief van het consult. Of de instellingen die SO-zorg leveren hun beleid gaan wijzigen, is op dit moment nog niet bekend.

Ga terug naar nieuwsoverzicht