Sichtpunt; vrijblijvend in te zetten bij (cliënten/patiënten met) levensvragen

2 juli 2020

Een levensvraag kan bijvoorbeeld gaan over rouw, een diep gevoel van eenzaamheid, schuldvragen/dilemma’s, problemen met het verwerken van slecht nieuws of verlies van toekomstperspectief.

Iedereen kan zonder doorverwijzing van een hulpverlener een geestelijk verzorger inschakelen. Met ‘iedereen’ bedoelen we de cliënt zelf, diens familie, een mantelzorger, de thuiszorg of de huisarts/praktijkondersteuner. In alle gevallen is instemming van de cliënt vereist.

Sichtpunt inschakelen kan via het formulier op de website van Sichtpunt of door te bellen met de coördinator consulten via 06 – 29 35 55 78. Naast één-op-één gesprekken zijn ook groeps- of familiegesprekken mogelijk.

Gemiddeld zijn zo’n vijf gesprekken nodig om iemand verder te kunnen helpen. Soms minder, soms ook meer. Als het nodig blijkt, verwijzen we door.

Misschien wil je als zorgverlener zelf graag meer weten over het herkennen van levensvragen bij mensen waarmee je werkt. En hoe je daarmee kunt omgaan. En misschien wil je dat wel met je collega’s, team of hele organisatie doen. Ook dan kun je contact zoeken voor een workshop of training (de gespecialiseerde trainers worden betaald door Sichtpunt). Dat kan met de coördinator scholing via 0519 – 72 41 32.

Voordelen voor jou als zorgverlener bij het inschakelen van Sichtpunt:

  • wij hebben geen wachtlijsten, zijn iedere dag bereikbaar en kunnen snel schakelen indien nodig
  • daar waar jouw tijd ophoudt, hebben wij nog ruimte
  • de hulp van Sichtpunt is gratis; de gesprekken worden volledig vergoed
  • je maakt gebruik van gekwalificeerde en SKGV-geregistreerde professionals

Wil je meer informatie, voor een cliënt/patiënt, voor jezelf of een team? Stuur dan een mail aan info@sichtpunt.frl. Op onze website vind je ook al het een en ander.

Klik hier voor ‘informatie voor huisartsenpraktijken’.

Ga terug naar nieuwsoverzicht