Seker en Sún; ‘zorginnovatie in Friesland’

28 juni 2016

Op 30 mei jl. was de kick-off van het project Seker en Sún. Het project Seker en Sún richt zich op een verdere uitwerking en invulling in de provincie Friesland van de adviezen van de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen.

Seker en Sún is een initiatief van de Academische Werkplaats, GGD Fryslân, Zorgbelang Fryslân en Venturaplus. Samen met ROS Friesland, zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijsinstellingen, overheden, verzekeraars, patiëntenverenigingen, burgers en andere belanghebbenden gaan ze scenario’s schetsen voor de toekomstige zorgverlening. Zo wordt onder andere de zorgvraag vertaald naar de arbeidsmarkt en het voorbereidend onderwijs.

Onderdeel van het project is het creëren van een fysiek innovatieplatform waarin kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden, maar waarin vooral ook nieuwe initiatieven kunnen ontstaan.

Op 22 juni is dit innovatieplatform Seker en Sún voor de eerste keer samen gekomen. Organisaties in Friesland die innovatief zijn op het vlak van welzijn en zorg hebben tijdens deze bijeenkomst hun idee ‘gepitcht’. Ook ROS Friesland heeft een pitch gehouden, namelijk over het gedachtengoed van Triple Aim waar wij in geloven en gepleit om de drie doelen ‘Betere ervaren gezondheid en kwaliteit van zorg tegen lagere kosten’ mee te nemen als ‘kapstok’ in het hele Seker en Sún traject. Het platform zal structureel bij elkaar komen en innovators zijn welkom om hun plannen te delen met de andere deelnemers.

Voor de website van Seker en Sûn klik hier.

Ga terug naar nieuwsoverzicht