Samenwerkende 3*Pluspraktijken fysiotherapie

9 februari 2015

De 3* pluspraktijken beogen kwalitatief de beste en doelmatige fysiotherapeutische pluszorg te leveren aan cliënten in heel Friesland, ze willen daarbij onder meer: De preferred samenwerkingspartners van de zorgverzekeraar zijn: toonaangevend en stimulerend voor andere zorgverleners; zichtbaar en erkend door de cliënt, werkgevers en partners in het sociale domein.

Dit was de uitkomst van een bijeenkomst tussen de 3* pluspraktijken op het gebied van fysiotherapie. ROS Friesland heeft voorafgaande aan de bijeenkomst middels een ‘quickscan samenwerking’ verkend hoe de praktijken afzonderlijk dachten over het samenwerkingsverband. De uitkomsten van de quickscan zijn tijdens de bijeenkomst gepresenteerd, besproken en verder uitgediept.

Een vervolgbijeenkomst om de samenwerking tussen de praktijken nader vorm te geven is gepland voor begin maart.

 

*Elke fysiotherapiepraktijk kan zich aanmelden voor de ‘3* plusstatus’, Stichting kwaliteitsmonitoring zorg verzorgt de audit die hiervoor nodig is.

Ga terug naar nieuwsoverzicht