Samen aan de slag met persoonsgerichte zorg en zelfzorg

15 december 2016


Waarom zouden zorgprofessionals en zorgorganisaties aan de slag moeten of willen gaan met persoonsgerichte zorg en zelfzorg? Hoe zet je persoonsgerichte zorg op de agenda bij zorgprofessionals, binnen organisaties en in de regio? Dat zijn vragen die we tijdens de kennisochtend afgelopen woensdag van het ROS netwerk over persoonsgerichte zorg en zelfmanagement aan de orde stelden.

Positieve effecten van eigen regie
Op deze ochtend namen Matthijs Zwier, senior-adviseur bij Raedelijn (heeft in december samen met onze adviseur Thea Swierstra een werksessie in Friesland gehouden), de groep mee in de aanpak zoals hij die heeft ontwikkeld voor de regio Utrecht.

Behalve in de zorg zie je de beweging van eigen regie en participatie ook terug in de maatschappelijke ontwikkelingen. Vaak wordt gezegd dat dit komt door bezuinigingen. Er zijn echter genoeg voorbeelden en onderzoeken waaruit blijkt dat activering en eigen regie van patiënten een positieve invloed hebben op verschillende aspecten van gezondheid en leven. Daarnaast blijkt er uit onderzoek vanuit ZO! (Zelfzorg Ondersteund) ook een positieve maatschappelijke business case onder te liggen. 

Luisteren en meer op je handen zitten
Ook zoomden we in op positieve gezondheid zoals dat door Machteld Huber is gedefinieerd. Hierin zitten ook aspecten van persoonsgerichte zorg en eigen regie (in het Engels zelfs: in staat zijn om onszelf te management ) besloten.

We zijn het er over eens dat een eenzijdige inzet op tools niet de oplossing gaat bieden. Er zou meer sprake moeten zijn van sociale innovatie: veranderende rollen van professionals en ook van patiënten. Luisteren en meer op je handen zitten: horen wat belangrijk is voor mensen, hoe hun dag er uitziet en waar ze tegenaan lopen.

Geen megaplannen maar wel beginnen en uitproberen
In de loop van 3 maanden kan je al samen met zorgprofessionals in een paar bijeenkomsten  een enorme impuls gegeven aan het invullen van de veranderende rollen.  Ook worden patiënten in deze fase bij het traject betrokken. Dit is een toekomstgerichte investering die ook zijn vruchten kan afwerpen in het werkplezier. Inzet is niet direct een megaplan, wel het veranderen en uitproberen van een aantal zaken die leiden tot meer oog voor wat de patiënt zelf wil en kan.

Persoonsgerichte zorg en zelfzorg belangrijk thema voor ROS Friesland
In de afgelopen jaren heeft ROS Friesland ook ingezet op bewustwording rond dit thema, o.a. door de theatervoorstelling Springtij,  onderzoek naar de stand van zaken rondom dit thema in de brede eerstelijn en het ontwikkelen van het  e-Book zelfmanagement samen met het ROS Netwerk.  Daarnaast is er afgelopen december een werksessie rond Positieve Gezondheid geweest voor de Friese zorgverleners en zal er begin 2017 gekeken worden hoe er vervolg kan worden gegeven aan de behoeften die uit de werksessie naar voren kwamen.

 

Voor meer informatie of ondersteuning in het starten met onderwerpen alspersoonsgerichte zorg en zelfzorgneem contact op met ROS Friesland

 

Ter inspiratie lees ook:

Blog van Thea Swierstra:

http://rosfriesland.nl/blogs/gezondheid-is-meer-dan-de-afwezigheid-van-ziekte

het interview met Matthijs Zwiers uit ZorgenZ:

http://zorgenz.nl/nieuws/met-zelfzorg-kom-je-aan-de-essentie-van-het-vak/

het e-book zelfmanagement

https://rosfriesland.nl/media/1391/e-book-rosnetwerk-zelfmanagement-30042016.pdf

kennissynthese van het Nivel:

http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Kennissynthese-Zelfmanagement.pdf

Theatervoorstelling “Springtij” van Theatergroep Plezant over de diepere betekenis van zelfmanagement (www.plezant.nl)

Ga terug naar nieuwsoverzicht