ROS’en: ‘Samen werken aan zorg en gezondheid’

17 september 2020

Wij zijn 1 van 15 ROS’en in Nederland en samen spannen wij ons in voor krachtige eerstelijnszorg die aansluit bij regionale kenmerken en vraagstukken.
Als onafhankelijke partij leggen we verbinding met partners als patiëntenorganisaties, kennisinstituten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars. Het doel: samenhangende zorg bieden in wijk en regio.

Door voortdurend te monitoren en analyseren, hebben alle ROS’en hun werkgebied goed in beeld. Afhankelijk van regionale behoeften fungeren we als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, projectleider of programmamanager. Daarnaast vormen de ROS’en een verbindingsschakel tussen de regio en landelijke ontwikkelingen.

In de afgelopen 15 jaar hebben de ROS’en hun bestaansrecht bewezen, meent Patrick Ernst, directeur van de Zuid-Nederlandse ROS Robuust. “In deze periode zijn veel proeftuinen, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en andere mooie initiatieven ontstaan.”

Hij vervolgt: “De position paper van de ROS’en geeft aan wat wij bij ontwikkelingen kunnen betekenen. Daarnaast merkten we dat we weer even onder de aandacht mogen brengen wie wij zijn en wat we kunnen. Met de position paper doen we dit.

Lees het volledige artikel op de website van De Eerstelijns.

Ga terug naar nieuwsoverzicht