ROS-Wijkscan Ouderenzorg: inzicht met cijfers om te kunnen anticiperen op de zorgvraag in de wijk

26 februari 2015

Bent u betrokken bij ouderenzorg en wilt u meer informatie hierover specifiek voor uw werkgebied? De ROS-wijkscan Ouderenzorg geeft u inzichten in de kwetsbaarheid van ouderen, de veranderingen in de zorgvraag en het zorgaanbod bij u in de buurt. Een schat aan informatie voor het vormgeven van toekomstbestendige ouderenzorg.

Waarom de ROS-Wijkscan Ouderenzorg?
Landelijke ontwikkelingen vragen om een andere organisatie van de zorg voor ouderen. Ouderen blijven langer thuis wonen, de gemeente krijgt steeds meer zorg- en ondersteuningstaken en de rol van zorgaanbieders verandert. Daarnaast heeft elke regio zijn specifieke kenmerken en problemen. Dat vraagt een duidelijke aanpak. De ROS-Wijkscan Ouderenzorg geeft u inzichten om weloverwogen keuzes te maken in een effectieve aanpak rondom ouderenzorg bij u in de regio. De scan bevat o.a.:

–       Schatting van aantallen kwetsbare thuiswonende ouderen

–       Groepen mensen met hoger risico op kwetsbaarheid

–       Effecten van ZZP 1 t/m 3 extramuralisatie op de zorgvraag in de wijk

De ROS-Wijkscan Ouderenzorg biedt een helder startpunt als u zich richt op ouderenzorg en wilt weten wat er gaat veranderen in uw werkgebied. We bevelen de scan aan voor gemeenten, zorggroepen, individuele zorgverleners/ praktijken, wijkteams en netwerken gericht op ouderenzorg.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd? U kunt vrijblijvend een quickscan aanvragen, deze geeft een globaal inzicht van bovengenoemde punten in de lokale situatie. Ook kunnen we met een intakegesprek uw wensen in kaart brengen en een offerte op maat maken. U krijgt van de ROS-Wijkscan Ouderenzorg een uitgebreide terugkoppeling in de vorm van een rapport of een presentatie met een persoonlijke toelichting dan wel een advies op maat. Neem voor vragen contact op met uw regioadviseur of de beleidsadviseur Nynke Schouwenaars, n.schouwenaars@rosfriesland.nl

Ga terug naar nieuwsoverzicht