ROS Friesland adviseur in gebruikerspanel Gezonde Gemeente

30 december 2015

Om de Handreiking Gezonde Gemeente goed aan te laten sluiten bij de praktijk heeft het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM een gebruikerspanel Gezonde Gemeente opgericht. Hierin hebben verschillende professionals en beleidsmedewerkers zitting. Namens het ROS-netwerk nemen de adviseurs Marianne van de Werff (Lijn1haaglanden) en Thea Swierstra (ROS Friesland) deel. Met deze deelname bundelen we als ROS-netwerk onze werkervaringen vanuit het groot stedelijke en het platteland met wat kleinere steden.
De kennisdeling verloopt vooral digitaal, met daarnaast twee bijeenkomsten per jaar op een centrale locatie.

Kennisdeling
Voor een actuele handreiking is het van belang om ontwikkelingen op de voet te volgen. Van de panelleden wordt verwacht dat zij hun kennis, expertise en vraagstukken zullen inbrengen. Daarnaast wordt een actieve inhoudelijke bijdrage gevraagd voor actualisatie van thema’s, zoals burgerparticipatie, decentralisaties, een gezonde leefomgeving of samenwerken in de wijk.

Integrale aanpak en meer samenhang
De digitale Handreiking Gezonde Gemeente op www.loketgezondleven.nl biedt gemeenten en professionals (GGD, ROS, Sportserviceorganisatie) handvatten voor het maken van gemeentelijk gezondheidsbeleid en de (wijkgerichte) uitvoering ervan. Voor acht leefstijlthema’s zijn de mogelijkheden voor een integrale aanpak uitgewerkt.

Het RIVM heeft vanuit het ministerie van VWS voor 2016 de opdracht gekregen om:

  • meer samenhang aan te brengen in thema’s binnen gezondheidsbevordering
  • een integrale aanpak te bevorderen richting algemene thema’s en voor gemeente of wijk

Voor meer vragen:

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht