RIVM kent pilot werksessie “Preventie in de wijk” toe aan Harlingen

19 juni 2017

Harlingen is 1 van de 20 locaties in Nederland die als pilotlocatie is toegekend om middels een werksessie “Preventie in de wijk” afspraken te gaan maken om voor een wijk de gezondheid te verbeteren. De gezondheid van inwoners profiteert van goede afstemming en samenwerking tussen professionals. Om die samenwerking een impuls te geven wordt de werksessie georganiseerd. Ook de inwoners zelf worden niet vergeten.  De voorbereidende werkgroep bestaat uit gemeente Harlingen, gebiedsteam Harlingen, huisartsenpraktijk Noorderhaven, GGD Fryslân, ROS Friesland en het RIVM.

De gezondheid van de inwoners van Harlingen

Uit monitoring blijkt dat in Harlingen;

–      de levensverwachting bij geboorte lager is dan in andere gemeenten in Friesland;
–      55% van de volwassenen matig tot ernstig overgewicht heeft;
–      er meer 65-plussers roken dan gemiddeld in Friesland (19% rookt)
–      en 92% van de 65-plussers minimaal 1 chronische aandoening heeft.

Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2012, Volksgezondenzorg.info

De werksessie

Kenmerkend aan de werksessie is dat met een groep stakeholders in één keer alle stappen om te komen tot wijkaanpak worden doorlopen. Zowel GGD Fryslân als ROS Friesland heeft aangegeven ook bij het vervolg van het project betrokken te blijven en te kijken naar uitrolmogelijkheden van de pilot in Friesland.

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen op de werksessie Preventie in de wijk voor aankomend najaar.

Ga terug naar nieuwsoverzicht