Richtlijn ‘palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen’

4 mei 2017

Op pallialine.nl en in de app PalliArts is sinds kort de richtlijn ‘palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen’ te lezen.

De richtlijn geeft aanbevelingen over slaapstoornissen, nociceptieve pijn, neuropathische pijn, dyspneu, jeuk, restless legs, delier en depressie. Ook komen verschillende symptomen aan bod die bij patiënten met eindstadium nierfalen een andere behandeling rechtvaardigen. De richtlijn is van toepassing op alle volwassenen patiënten (> 18 jaar) met eindstadium nierfalen (eGFR < 15 ml/min).

Op de website en in de app zijn ook multidisciplinaire richtlijnen over andere onderwerpen te vinden. Pallialine: ‘De app ondersteunt de (huis)artsen en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.’

Ga terug naar nieuwsoverzicht