Regioportret arbeidsmarkt Zorg & Welzijn

27 oktober 2015

Het Regioportret arbeidsmarkt Zorg & Welzijn 2014 – 2015 voor de provincie Friesland is door VenturaPlus uitgebracht. Het portret brengt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn in beeld. Daarnaast is in het portret ook een prognose opgenomen voor de periode 2015 – 2019.

Zo wordt voorspeld dat de werkgelegenheid in alle branches daalt in de periode tot en met 2019, de vraag naar HBO verpleegkundigen in dezelfde periode stijgt en dat ook de vraag naar pedagogisch werker (niveau 4) en medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3) zal stijgen. In de V&V sector is er een toename in de vraag naar hogere kwalificatieniveaus te verwachten. Voor een deel komt dit doordat in de extramurale zorg meer behoefte bestaat aan hoger opgeleid personeel, terwijl daarnaast de zorg voor de overgebleven intramurale patiënten complexer wordt. Naast de aandacht voor verschuivingen met betrekking tot de kwalificaties, zijn er ook verschuivingen in gewenste competenties en vaardigheden van personeel. Juist dit laatste speelt een steeds belangrijkere rol. De stijgende vraag naar deze beroepen heeft niet direct grote tekorten tot gevolg; vanuit het onderwijs stromen vooralsnog voldoende medewerkers de arbeidsmarkt op. Ook is de verwachting dat er de komende jaren in veel beroepen in verschillende branches nog een overschot is, maar dat het in 2019 meer in balans is.

Zie regioportret Zorg & Welzijn 2014-2015

Ga terug naar nieuwsoverzicht