Rapport van de Gezondheidsraad “De kunst van het nee zeggen”

28 oktober 2014

Zinnige en zuinige zorg betekent onnodige zorg voorkomen. Het terugdringen van onnodige zorg komt steeds meer in de belangstelling. De Gezondheidsraad heeft een achtergrondrapport uitgebracht. Met als titel: “De kunst van het nee zeggen”. Factoren die bijdragen aan onnodige zorg.” Het meldt dat er aanwijzingen zijn dat patiënten soms onnodige zorg ontvangen. Deze zorg baat hoogstwaarschijnlijk niet, maar het schaadt mogelijk wel. Hoe kan dit worden voorkomen? In het rapport wordt “zorg” ruim gezien: diagnostiek, inzetten van interventies, behandeling enz. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de behandelaar, maar ook naar de patient. 

Het rapport schetst factoren vanuit de maatschappij, gezondheidszorgbeleid en spreekkamer die de kans op onnodige zorg vergroten. Het benoemt een aantal mogelijkheden om het onnodige zorg tegen te gaan. Waaronder beter samenhangend beleid. Het wegnemen van ongewenste prikkels. En het stimuleren van het stellen van grenzen door de arts. 

Ga terug naar nieuwsoverzicht