Project Substitutie van zorg in Friesland

2 maart 2015

Stand van zaken

Afgelopen zomer is het project Substitutie van Zorg in Friesland van start gegaan. Dit project is een initiatief van de LHV Huisartsenkring Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar en heeft als doel verrichtingen die momenteel in de tweede lijn worden uitgevoerd in de toekomst door de eerste lijn te laten doen. Op deze manier worden de zorgkosten gereduceerd, ook voor de patiënt.

Binnen het project wordt bekeken of verrichtingen die nu veelal in de tweede lijn worden gedaan, grotendeels door huisartsen kunnen worden overgenomen. Het gaat daarbij om handelingen die huisartsen momenteel al doen of willen gaan doen. Het doel is dat patiënten zorg dichtbij huis ontvangen en hun eigen risico niet of minder aanspreken. Natuurlijk brengt het ook een besparing op omdat zorg in de tweede lijn vele malen duurder is. Om deze verschuiving te realiseren zijn er werkgroepen bezig om een specifieke verrichting uit te werken in een door de zorgverzekeraar te contracteren zorgprestatie. Verder is er vanuit het project, nadat alle samenwerkingsverbanden van huisartsen bezocht zijn, een enquête gestuurd naar alle individuele huisartsen t.a.v. een aantal verrichtingen (kleine chirurgie, chalazion, cyriax en IUD). Daarbij is de huisarts o.a. gevraagd of ze de handeling momenteel uitvoeren, of ze dit eventueel voor een collega willen doen en of ze behoefte hebben aan scholing. De Hagro ontvangt nu een rapportage van de ingevulde gegevens. Met deze gegevens wordt een beeld verkregen van wat er nodig is om de verrichtingen op lokaal, regionaal of provinciaal niveau in de eerste lijn te kunnen gaan uitvoeren.

Vanuit ROS Friesland is adviseur Catrien Schuurman betrokken bij de uitvoering van dit project. Voor meer informatie: www.doktersdiensten.nl/substitutie.

Ga terug naar nieuwsoverzicht