Positieve gezondheid landt in de eerstelijnszorg in Friesland

28 mei 2018

ROS Friesland is al enkele jaren bezig met het uitdragen van het gedachtegoed van Machteld Huber: positieve gezondheid. Positieve gezondheid staat voor een persoonsgerichte benadering waarbij oog is voor het systeem rondom de patiënt.

Daarnaast is het een heel goede manier om de samenwerking tussen zorgprofessionals onderling en ook samenwerking tussen professionals vanuit andere domeinen (zoals het sociale domein) te versterken of op te zetten. Om oog voor het systeem rondom de patiënt te hebben, is kennis van dit systeem wel een vereiste.

Ervaringen van eerstelijnszorglocaties die al langer bezig zijn met positieve gezondheid, laten minder verwijzingen naar de tweedelijn zien en een betere samenwerking met het sociale domein.

Wat doet ROS Friesland op het gebied van Positieve Gezondheid?

  • Wij organiseren workshops over positieve gezondheid. In de afgelopen jaren werden reeds drie goed bezochte provinciale workshops georganiseerd door ROS Friesland. Daarnaast geven we, op aanvraag, lokaal workshops aan multidisciplinaire groepen.
    Komend jaar volgen wederom (geaccrediteerde) workshops over positieve gezondheid. Zodra de data hiervan bekend zijn, communiceren we dit via social media.
  • Wij begeleiden twee implementatietrajecten. In toenemende mate zien we dat er ruimte komt voor verdieping en daadwerkelijke implementatie van positieve gezondheid in Friesland.
  • Wij delen onze expertise tijdens symposia en op aanvraag aan partijen die ook aan de slag willen met positieve gezondheid (o.a. tweedelijn, gemeenten), ook buiten de provincie.

Wilt u ook graag lokaal aan de lag met positieve gezondheid of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze adviseur Thea Swierstra.

Ga terug naar nieuwsoverzicht