POH-GGZ jeugd en Jeugdgezondheidszorg, een goed duo?!

5 november 2019

In het provinciale Kader POHGGZ jeugd is plusoptie 2 opgenomen: Structureel contact onderhouden met het omliggende veld, zoals de Jeugdgezondheidszorg.

ROS Friesland heeft twee interviews gehouden met enthousiaste zorgverleners die elkaar hierin gevonden hebben.

In Dokkum werkt Aukje Eringa als POH-GGZ jeugd in het huisartsencentrum. Zij neemt deel aan het overleg van jeugdarts/jeugdverpleegkundige met het gebiedsteam. Ze doen casuïstiekbesprekingen en zo komt ook aan de orde wat ieders zorgaanbod is. Aukje is enthousiast: “Volgens mij zijn kinderen hierdoor sneller op de juiste plek en er ontstaat meer samenhang in het aanbod”. Ook denkt ze dat er vaker preventief gehandeld kan worden, iets wat haar als orthopedagoog erg aanspreekt.

In Lemmer werken POH-GGZ jeugd Vera Neven en jeugdarts Inge Kooi nauw samen. Ze hebben vanaf het begin in de onderlinge relatie geïnvesteerd waardoor ze elkaar heel goed weten te vinden. Het wekt vertrouwen bij ouders dat ze elkaar kennen. En doordat ze elkaar gemakkelijk kunnen consulteren kunnen ze voorkomen dat onnodig te zware zorg wordt ingezet.

Vera en Inge zijn ervan overtuigd dat door deze werkwijze de huisartsenzorg en jeugdgezondheidszorg dichter bij elkaar komen. Tot slot een citaat van Inge en Vera: Er is eigenlijk niets bijzonders aan onze samenwerking!

Wilt je investeren in de onderlinge relatie en is het lastig om dit zelf op te zetten? Dan kun je je regio-adviseur bij ROS Friesland benaderen.

Ga terug naar nieuwsoverzicht