Pilots regionale samenwerking paramedische zorg van start

26 augustus 2021

We gaan beginnen!
Deze zomer start het programma met het bieden van ondersteuning aan vier pilotregio’s. Vanuit het programma zullen in nauwe samenwerking tussen Bebright (een strategie en innovatiebureau), het ROS-netwerk en de paramedische beroepsorganisaties de pilots worden uitgevoerd.

Een vliegende start, wat houdt het in
BeBright start in de regio’s met het ontwikkelen van een regiobeeld met daarin relevante algemene en (paramedische) zorggerelateerde gegevens. Ook worden bestaande netwerken in de pilotregio in kaart gebracht. Deze netwerken, andere geïnteresseerde paramedici en regionale stakeholders gaan in twee sessies aan de slag om het doel voor versterken van paramedische zorg in de regio te bespreken met daarbij ingrediënten voor de route hier naartoe. Dit plan vormt de start van een intensief ondersteuningstraject met strategische advisering en praktische ondersteuning door de regionale ROS organisaties.

Op basis van de ervaringen die in deze pilots worden opgedaan, zal het programma een veelvoud van regio’s gaan ondersteunen in het opzetten en professionaliseren van een regionaal paramedisch netwerk.

Welke pilotregio’s doen mee?
Als pilotregio zijn de regio’s Groningen, Noordoost-Noord-Brabant, Leiden en Bollenstreek, en Twente geselecteerd.  Hierbij is bewust gekozen voor een verdeling in stedelijke en landelijke gebieden en een verdeling in regio’s waar de paramedische zorg meer en minder georganiseerd is. Ook is er rekening gehouden met geografische spreiding en bestaande interesse van de regio’s.

Samen sterk in de regio!
Wij hopen als programmateam dit najaar meer te kunnen melden over de ervaringen en resultaten van deze pilots. Mochten er in de tussentijd al vragen zijn, dan kunt u terecht op onze website www.organisatiegraad.nl of u kunt een bericht sturen naar info@organisatiegraad.nl

Wil je hierover contact in de regio, benader dan je eigen ROS organisatie www.ros-netwerk.nl

Ga terug naar nieuwsoverzicht