Persoonsgerichte zorg: vanuit welke visie?

17 april 2018

Persoonsgerichte zorg: vanuit welke visie?

Tijdens een strategiebijeenkomst over persoonsgerichte zorg, waar ik even geleden aan deelnam, kwam de vraag aan de orde: Wie vraagt er nu om persoonsgerichte zorg en wat levert het op? Dat wordt in de praktijk niet altijd onderzocht. De veronderstelling is dat patiënten het willen en dat het beter ervaren zorg oplevert. Mogelijk wordt de zorg ook betaalbaarder als mensen direct goed en passend bij hun situatie geholpen worden, zeker ook als er een stukje zelfmanagement en e-Health aan gekoppeld wordt.

Persoonsgerichte zorg
Bij persoonsgerichte zorg is het de bedoeling dat zorgprofessionals niet de klacht centraal stellen, maar de persoon die met de klacht komt. Bij de behandeling van de aandoening wordt dan gekeken naar de manier waarop die persoon in het leven staat en hoe hij of zij zelf met het probleem omgaat.

Persoonsgerichte zorg wordt door zorgaanbieders op verschillende manieren ingevuld. Voorbeelden zijn:
• Aanpassingen in de manier van consultvoering;
• Gezamenlijke besluitvorming;
• Inzet op zelfmanagement;
• Betrekken van patiënten bij het inrichten van de organisatie van de zorg;
• Gebruik van digitale mogelijkheden zodat informatie en gegevens toegankelijker worden;
• Werken volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.*

Werkplezier
Bovenstaande voorbeelden zijn nog niet wijdverbreid ingebed in de zorg. Organisaties en groepen die al langer met persoonsgerichte zorg bezig zijn, weten dat het een kwestie is van lange adem. Het houdt niet op bij een training gespreksvoering, al begint het daar wel vaak mee. Voor zorgaanbieders voelt het als een extra investering. Wie er echter langer mee bezig is, merkt dat het bijdraagt aan het werkplezier, dat de mens achter de patiënt beter gezien wordt en dat het een volgende stap is uit een al te geprotocolleerde zorg.

Als onderdeel van transitie van de zorg
Heel belangrijk was ook de conclusie tijdens de strategiebijeenkomst: persoonsgerichte zorg moet je zien als onderdeel van de algehele transitie in de zorg die gaande is. Het is geen kwestie van alleen maar een training of kleine aanpassing, maar vraagt om een nieuwe visie op (de organisatie van) zorg.

Wilt u weten hoe persoonsgericht uw organisatie en zorg is? Of wilt u verder aan de slag met persoonsgerichte zorg of positieve gezondheid? Neem dan contact op met Thea Swierstra of Erwin Brameijer.

Anneke Venema

* Positieve gezondheid
Het concept positieve gezondheid komt voort uit een nieuwe definitie van gezondheid zoals door Machteld Huber is gedefinieerd:
“Gezondheid is het vermogen om he aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in het leven.” Binnen deze aanpak is er oog voor de hele persoon en niet alleen voor zijn/haar ziekte.

Ga terug naar nieuwsoverzicht